Kennel-besøg

Kennel inspection

Vi har haft kennelbesøg fra Dansk Kennel Klub. Her viser vi rapporterne fra besøgene. Besøgene er som regel uden varsel i forvejen.

We have had inspections from Danish Kennel Club. Here are the reports from the visits. Usually the visits are with no warning in advance.


2010

Rapporten fra tredje besøg / The report from the third visit

11.05.2010.

7 egne hunde går hjemme + 1 udstationering. Alle hunde går sammen frit i hus og have. Hundene fremtræder i pæn stand og er meget sociale. Ude er forholdene rimelige. Her trænger til generel oprydning, men her er rengjort for hundeefterladenskaber.

Forhold der skal ændres: oprydning + lidt større hegninger.

7 own dogs is at home + 1 fosterhomedog. All dogs are going free together in house and garden. The dogs appear in a nice state and are very social. Outside the things are reasonable. Here it needs general tidy up, but there is cleaned for dogshit.

Things that need changing: cleanup outside + a little larger area with fence.

 


2009

Rapporten fra andet besøg / The report from the second visit

16.07.2009.

Hus på landet med hegninger omkring. De 6 hunde tager glade og tillidsfulde imod. Hunde og omgivelser fremtræder pæne og iorden.

Hundene virker velstimulerede og velpassede.

Opfølgning fra sidst: Her skulle laves større hegninger. Dette er opfyldt og iorden.

House in the countryside with fencing around. The 6 dogs are greeting happy and trusting. Dogs and surroundings appear nice and ok.

The dogs appear well stimulated and well taken care of.

Follow up from last: There should be bigger fencing. This is done and is ok.

 


Rapporten fra første besøg / The report from the first visit

24.03.2009.

Hus på landet med indhegnede arealer til. De 7 hunde bor sammen i huset og færdes frit over hele huset. Hundene motioneres i hold på omkringliggende marker. De ringtrænes og lydighedstrænes. Hundene virker iorden både mentalt og fysisk. Den eneste han i gruppen er stadig lidt tynd efter nys overstået løbetid.

Forhold der skal ændres: Lidt større luftearealer under hegn.

House in the countryside with fenced areas. The 7 dogs live together in the house and walks free all over the house. The dogs are walked in teams on the surrounding fields. They are being trained for show and obedience. The dogs appear ok both mentally and physically. The only male in the group is still a little thin after newly passed heat of the females.

Things that needs changing: A little larger area with fence around.

 


 

HOME Dansk

HOME English